Arjessa tukeminen

Tuemme asiakkaamme elämää ja toimintakykyä tuomalla arkeen virikkeitä ja mukavaa, kevyttä toimintaa. Kannustamme aktiivisuuteen ja autamme hyvän elämänlaadun saavuttamisessa ja ylläpidossa yhdessä toimien. Toiminta-aluettamme ovat Keski- ja Pohjois-Uusimaa sekä Vantaa.

Arjessa tukeminen järjestetään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi:

  • Keskustelua
  • Ruuanlaittoa
  • Siivoamista
  • Kaupassa käyntiä
  • Liikuntaa
  • Puutarhanhoitoa
  • Saattopalvelua tapahtumiin

Vanhus voi osallistua toimintaan siinä määrin kuin haluaa ja jaksaa. Yhteinen tekeminen tarjoaa hyvän tilaisuuden aktiiviselle yhdessäololle ja keskustelulle.

Voimme tuoda vanhuksen arkeen myönteisiä kokemuksia ja virikkeitä esimerkiksi ruuanlaiton myötä. Vanhuksen luona valmistettu ateria voi olla tärkeä osa arkea. Ruuanlaitto tarjoaa aisteille mukavia elämyksiä, ja lopputuloksena on maukas, ravitseva ja laadukas kotiruoka-ateria. Aterian valmistelu ja nauttiminen luovat sopivat puitteet vapaamuotoiselle, rauhalliselle juttelulle.

Arjen tuki aloitetaan palvelutarpeen kartoituksella

Ennen tukipalvelun aloittamista tapaamme asiakkaan hänen kotonaan. Keskustelemme hänen ja tarvittaessa myös omaisten kanssa siitä, millaisia tarpeita asiakkaalla on ja millaisella palvelukokonaisuudella niihin voidaan kaikkein parhaiten vastata. Kartoituksessa asiakkaan omat mielenkiinnonkohteet ja toiveet ovat keskeisessä osassa. Samalla tutustumme vanhukseen ja luomme pohjaa luotettavalle palvelusuhteelle.

Palvelutarpeen kartoituskäynti ei sido asiakasta mihinkään.